Verksamhet

Den 12 mars 2012 öppnade Taneo upp sitt kontor i Sundsvall, med fokus att på plats bistå primärt Sundsvall och övriga Västernorrland med praktisk affärsjuridisk rådgivning. Våra klienter omfattar allt från egenföretagare till mellanstora bolag och större globala koncerner, där vi genom vår internationella erfarenhet hjälper våra klienter inom flera rättsområden. Vi har en särskild kompetens inom miljörätt, regelefterlevnad av nationella och EU-regler samt avseende export-/importrelaterade frågeställningar mellan EU och tredje land, bl.a. Ryssland/Indien/Kina.

Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med life science-industrin (inklusive cleantech-, medtech- och biotechbranscher), och är även väl bevandrade i skogs- och plastindustrin. Vi arbetar med juridik ur ett bredare perspektiv och ser gärna till att våra klienter får applicerat juridiskt stöd genom att integrera och applicera juridiken på andra områden, såsom naturvetenskap och teknik.

Vi arbetar brett inom affärsjuridiken och kan bistå med juridisk rådgivning gällande bl.a. hyresavtal, entreprenad, arbetsrätt, bolagsrätt och konkursrätt. En av våra starkare verksamhetsgrenar utgörs av rådgivning för innovations- och tillväxtbolag, där vi hjälper våra klienter att ta sig från idéstadiet till kommersialisering, innefattande bl.a. kapitalanskaffning och kapitaltäckningsfrågor, partnerskapsmodeller och aktieägarfrågor, samt hur man säkrar sin innovation och de tillhörande immateriella rättigheterna.

Samtliga jurister på Taneo har internationell erfarenhet och talar flera språk. Vi ser detta som en förutsättning för att på ett förtroendegivande och betryggande sätt kunna hjälpa våra klienter på den internationella marknaden. Genom kunskap och erfarenhet om lokala marknader ser vi till att våra klienter får den bästa möjliga rådgivningen.

Ta gärna kontakt med någon av oss på Taneo för att höra mer om hur vi jobbar eller för att boka in ett möte med någon av våra jurister.