Atheo

Atheo står för ”ateoretiskt”, dvs praktiskt. Juridik ska vara praktiskt, enkelt och tillgängligt. Hos oss ”tickar inte taxametern” för varje kontakt i ett ärende. Atheo säljer juridik – inte timmar!

Atheo är en nystartad advokatbyrå med en innovativ affärsmodell. Våra medarbetare har över 10 års erfarenhet från näringslivet och den offentliga sektorn, både i Sverige och internationellt. Vår affärsmodell innebär bland annat att tillsammans med klienten bygga upp en väl fungerande och hållbar organisation.

Vår ambition är att förebygga tvister, vägleda klienten igenom legala och regulatoriska hinder som är vanligt förekommande inom klientens verksamhetsområden, samt att hjälpa klienten med att skaffa sig konkurrensfördelar genom att implementera legala och regulatoriska strategier.

Atheo tar dig som klient från ”A till O”!