Jurister i konferenslokal!

Nu är det dags för ett gäng glada jurister att ta plats i en konferenslokal. Vi kom att diskutera vid fikat, vad det egentligen innebar.

En konferens uppfattas allmänt  som ett möte mellan flera persoFner för att diskutera ett visst ämne. Det är förväxlas ofta med en konvention eller symposium. Medan en konferens skiljer sig från de andra i fråga om storlek och syfte, kan termen användas för att täcka det allmänna begreppet. En konvention är större än en konferens. Det är en samling av ombud som träffas i en större konferenslokal och som representerar flera grupper. Här bokar du konferenslokal: www.domle.se.

Vid en konferens bollas innovativa idéer omkring och ny information utbyts mellan experter. Syftet kan vara följande:

En akademisk konferens är en sammankomst av forskare eller akademiker, där forskningsresultat presenteras.
En verksamhetskonferens hålls för personer som arbetar inom samma företag eller bransch. De träffas för att diskutera nya trender och möjligheter som hänför sig till verksamheten
En handelskonferens äger rum i större skala. Förutom affärsmän,  finns det medlemmar från allmänheten som kommer att nätverka med leverantörer. En sådan konferens består av workshops och vita papperspresentationer.

De flesta konferenser har en eller flera talare som kommer att leverera huvudtalet. Dessa är vanliga vid akademiska och affärskonferenser. Talarna som valts är framstående personer inom närliggande område och deras närvaro är tänkt att locka fler människor att komma till konferenslokalen och delta i konferensen.